Nuostabi istorija: Meilė, Sėkmė, Turtai

Post image for Nuostabi istorija: Meilė, Sėkmė, Turtai

Vieną rytą moteris kaip ir kas rytą išėjo iš namų ir savo kieme išvydo sėdinčius ir kažko lūkuriuojančius 3 senukus su ilgomis,  baltomis barzdomis. Ji nei vieno iš jų nepažinojo…

Moteris jiems tarė: „Aš jūsų nepažįstu, tačiau jūs tikriausiai esate alkani. Prašau, užeikite į vidų šio bei to užkąsti.“

Senukai choru paklausė: „Ar šių namų vyras namuose?“

Moteris atsakė: „Ne, jis išėjęs“.

„Tokiu atveju mes įeiti negalime“ kuo skubiau pridūrė barzdoti nepažįstamieji.

Vakare, kai vyras grįžo iš darbo, moteris kuo skubiau jam nupasakojo rytinį nutikimą. Vyras ir tarė:

„Tai eik ir pasakyk, kad dabar jie užeitų į vidų!“

Moteris paklausiusi vyro patarimo, išėo į kiemą ir dar kartą pakvietė nepažįstamuosius užsukti.

Tačiau senoliai atsakė: „Mes negalime į namus eiti visi kartu“.

Ji paklausė: „O kodėl?“

Tada vienas iš nepažįstamųjų lėtai tardamas žodžius paaiškino: “ Jo vardas – Turtai“, ištarė rodydamas pirštu į vieną iš savo draugų, besdamas į antrąjį, tarė: „Jo vardas – Sėkmė, o aš esu Meilė.“ O tada pridūrė: „dabar nueik į namus ir su savo vyru pasitarkite, kuris iš mūsų šiuose namuose yra reikalingiausias“.

Moteris padarė taip, kaip jai buvo liepta. Vyras nesitvėre džiaugsmu. „Nuostabu!“ pasakė jis. „Tokiu atveju manau, kad mums reikėtų pasikviesti Turtą. Tegu jis pripildo mūsų namus neišsemiamų gėrybių!“

Tačiau žmona paprieštaravo:  „Brangusis, o kodėl mums nepasikvietus Sėkmės?“

Jiems šitaip besikalbant, įsiterpė dukra, kuri stovėjo netoliese ir visko klausėsi. Staiga ji tarė: „O ar nebūtų visiems geriau, jei į namus ateitų Meilė? Tada visi mūsų namai būtų pripildyti meilės!“

„Manau, kad reikėtų paklausyti mūsų vienturtės dukrelės patarimo“, pasakė vyras.

„Eik ir pakviesk Meilę, tegu jis bus mūsų svečias.“

Žmona vėl išėjo į kiemą ir paklausė: „kuris iš jūsų yra Meilė? Prašau užeiti į mūsų namus ir būti svečiu kiek tik širdis geis.“

Meilė pakilo ir ėmė eiti namo link. Tačiau kiti du senukai taip pat pakilo ir ėmė jį sekti. Nustebusi moteris Turtų ir Sėkmės paklausė: „Aš į vidų pakviečiau tik Meilę, o kodėl ir jūs einate kartu?“

Senukai vienu balsu tarė: „Jei tu būtumei į namus pakvietusi tik Turtus ar Sėkmę, tada mes būtume likę lauke, tačiau kai pakvieti Meilę, kad ir kur ji beitų, mes einame kartu su ja. Nes ten, kur Meilė, ten yra Turtai ir Sėkmė !!!!!!“

Previous post:

Next post: