Gyvenimas su tigrais

Post image for Gyvenimas su tigrais

Nuostabus momentas, kai vienuolis tigro jaunikliui griebia už uodegos, kai pastarasis bando pabėgti…

Vieni sako, kad tai drąsus poelgis, kiti šiuos veiksmus vadina kvailais. Tačiau čia nėra nieko keisto, vienuolis labai gerai sutaria tiek su jaunikliu, tiek su jį auginančia mama.

Dar viena nuostabi nuotrauka: išdidžiai sėdintis vienuolis ant tigrės (jauniklio mamos) nugaros, šalia šimtamečio medžio.

Mėgėjas fotografas Hendro Hioe keliavo po vieną Tailandijos provinciją (Kanchanaburi – 134 km nuo sostinės Bankoko) kai staiga išgirdo legendinius vietinių žmonių pasakojimus apie vienuolį, kuris gyvena su tigrų šeima.

Supratęs, kad tai unikali galimybė gauti neįtikėtinas nuotraukas, Indonezijos fotografas pasiėmė keletą būtiniausių daiktų fotosesijai ir patraukė sausros kamuojamais keliais į paslaptingą kaimą, kur gyveno nepaprastas žmogus ir jo tigrai.

Tačiau kai vyriškis nusigavo iki tos vietos, reikalai nebuvo tokie sklandūs kaip buvo planuota. Tigras nenustovėjo nė minutėlės ramiai, kad  būtų galima jį nufotografuoti.

Žaismingas jauniklis bėgiojo po visą vienuolyno teritoriją, kol jo šeimininkas bergždžiai stnegėsi jį suvaldyti.

Hendro, fotografas iš Džakartos (Indonezija), kalbėjo: „kai tik išgirdau istoriją apie vienuolį ir apie tigrą, supratau, kad privalau juos įamžinti. Tai nepaprasta draugystė. Tačiau tigro jauniklis visai nenorėjo ramiai pasėdėti nė minutėlės.Vienojo nuotraukoje pavyko užfiksuoti, kaip tigras lekia pro oražine mantija apsigaubusį vienuolį ir pastarasis pargriūva.“

Kai vienuolis sugriebė jaunikliui už uodegos šis staigiu judesiu atsisuko ir žvėriškai suurzgė. „Kačiukas“ stengėsi jam griebti už rankos, tačiau nepavyko. Jis susivokė, kad tai yra tas žmogus, kuris juo rūpinasi. Priešingu atveju, t.y. jei už uodegos griebtų nepažįstamasis, jam galėtų baigtis liūdnai. Jauniklio mama, išgirdusi savo mažylio balsą, tučtuojau atskubėjo pažiūrėti, ar jos vaikui niekas negresia.

Desperatiškai bandydamas sulaikyti nerimstantį tigrą, galiausiai vienuolis nusprendžia jį apglėbti.

Hendro pirmą kartą fotografiją išbandė 1996 metais, kai tėvas jam nupirko pirmąjį fotoaparatą.

Previous post:

Next post: