Reinkarnavęsis šuo

Post image for Reinkarnavęsis šuo

Rabiniškas teismas Jeruzalėje neseniai nuteisė mirti klajoklį šunį, užmėtant jį akmenimis. Taip prisiekusieji nusprendė dėl visiškai kvailos priežasties: jie mano, kad į šį šunį reinkarnavosi prieš 20 metų teismą ižeidęs advokatas.

Prieš keletą savaičių vienas benamis klajoklis šuo įžengė į Piniginių Reikalų teismo teritoriją, esantį  Mea Shearim mieste. Jis baidė ne tik lankytojus, bet ir dirbančiuosius. Nepaisant to, kad daugelis bandė įvairiomis priemonėmis šį gyvūną išvaryti, visos pastangos buvo bevaisės.  Tuo metu vienas iš auktštesniųjų teismo teisėjų atsiminė įvykį, kuris nutiko prieš 20 metų. Vienas pasaulietis advokatas įžeidė čia dirbusius teisėjus, o pastarieji jį prakeikė, kad jis persikūnytų į šunį ( pagal Halacha mokymą – tai vienas nešvariausių gyvūnų).

Buvęs advokatas iš gyvenimo pasitraukė prieš keletą metų, tačiau vienas iš įžeistų tiesėjų vis dar dirbo toje pačioje įstaigoje. Pastarasis šunį nuteisė mirties bausme (t.y. liepė užmėtyti akmenimis). Bausmę pasiūlė atlikti savo kaimynų vaikams. Ar šuo būtų nujautęs savo blogą likimą ir pabėgęs ar jį būtų išgelbėję gyvūnų mylėtojai, tačiau visa tai nesvarbu, nes jis dingo prieš pat įvykdant teismo sprendimą.

Jeruzalės teismo vyriausiasis teisėjas atsisakė komentuoti istoriją apie šunį, tačiau vienas jo padėjėjų patvirtino, kad istorija apie prasikaltusį advokatą yra tiesa. “Rabinai padavė šunį į teismą, dėl širdgėlos, kurią išgyveno dėl advokato elgesio“ – kalbėjo Yedioth Ahronoth. „Kai jie negavo oficialaus leidimo nužudyti šunį, rabinai leido netoliese gyvenantiems vaikams mėtyti į vargšą augintinį akmenis. Jie nemano, kad tai yra žiaurus elgesys su gyvūnais. Anot rabinų, tai yra pats geriausias būdas atkeršyti į šunį įsikūnijusiai piktajai dvasiai.

 

 

Previous post:

Next post: