Šiuolaikiniai Jėzus Kristus ir Marija Magdalietė

Post image for Šiuolaikiniai Jėzus Kristus ir Marija Magdalietė

Ši pora tvirtina, kad jie reinkarnavosi į Jėzų Kristų ir Mariją Magdalietę. Visai neseniai du dvasios lyderiai Kvinslende (Australija) įrengė stovyklą, kuri jungia 30-40 narių.Australijos kulto stebėtojai labai susirūpinę dėl naujos organizacijos, kuri vadinasi „Dieviška tiesa“. Šio judėjimo lyderiai yra Alan John Miller ir jo draugė Mary Suzanne Luck. Jie tvirtina esantys D. Brown romane aprašyta pora: Jėzus Kristus ir Marija Magdalietė. Anot vietinės spaudos atstovo „Courier Mail“ – šie du veikėjai yra priklausomi nuo jų pasekėjų aukų. Tam, kad save išlaikytų, jie renka pinigus, daiktus ar net maistą. Valdžia baiminasi, kad šie du keistuoliai sugalvojo orginalų būdą išlaikyti save ir „pasekėjus“ išnaudoja dėl jų pernelyg didelio patinklumo bei dievobaimiškumo.

Mr. Miller, 47 metų amžiaus vyriškis, kuris gimė Luxton mieste, Pietinės Australijos dalyje. Pirmojoje santuokoje jis su žmona susilaukė dviejų vaikų. Ji iširo dėl to, kad vyriškis pradėjo atsiminti visas gyvenimo detales, patirtas per 2000 metų.  Jis tiki, kad dabar jis gyvena jau 22 gyvenimą, o jo širdis yra kupina dieviškos meilės, kuri susikaupė per tuos 22 gyvenimo ciklus. Dabar Mr. Miller ir jo sielos draugė 32 metų Marija Magdalietė (tikrasis vardas Mary Suzanne Luck) susijungė ne tik sielomis, bei sukūrė savo kultą Vilkesdeilo mieste. Neseniai Mr. Miller įsigijo 16 ha žemės plotą, o jo pasekėjai nutarė pasinaudoti šiuo pavyzdžiu, kad būtų kuo arčiau savo charizmatiškojo dvasinio lyderio.

2009 metais „Dieviškosios tiesos“ nariai sutelkė visas savo pajėgas ir už visai „kuklią“ sumą ( $400,000) įsigijo 250 ha plotą. Čia jie nutarė įkurti organizacijos centrą, kuriame galėtų lankytis užsienio svečiai, bei jie patys turėtų atskirą erdvę savo susirinkimams. Susirūpinę šeimos nariai ar draugai bando įspėti valstybinius valdžios organus apie tai, kad didelė dalis pasekėjų parduoda savo namus ir kelias į Wilkesdale. Įsigytoje teritorijoje „Dieviškoji tiesa“ iškirto medžius taip, kad iš viršaus matosi aiški kryžiaus forma. Tuo tarpu patys „Dieviškosios tiesos“ nariai teigia, kad tai nebuvo planuota, tai  yra tik dar vienas Dievo siųstas ženklas. Tuo tarpu policija jau gavo ne vieną skundą, kuriuose teigiama, kad organizacijos nariai labai triukšmingai stengiasi susitarti su „praeities dvasiomis“.

Alan John Miller teigia: „tikriausiai yra milijonai žmonių, kurie teigia esantys Dievo sūnūs, tačiau daugelis jų dabar yra bepročių namuose. Tačiau nors vienas iš mūsų yra teisus. Iš kur sužinojau, kad aš tikrai esu išrinktasis? Taip yra todėl, kad aš atsimenu viską, kas man nutiko per tuos visus 2000 metų.“

Previous post:

Next post: