Išdžiūvę Niagaros kriokliai

Post image for Išdžiūvę Niagaros kriokliai

Šis nuotraukų rinkinys padarytas prieš 41 metus, tačiau iki šiandien dar daugeliui nematytas. Fotografijose atsispindi Niagaros krokliai, kurie buvo beveik visiškai nusausinti, matėsi tik tuščios uolos viršūnės.
Atsiskleidžia šiurpokas Šiaurės Amerikos vaizdas – pats galingiausias krioklys buvo nusausintas ir atrodė lyg dykuma.
1969 metais, birželį, JAV Kariuomenės Korporacijos inžinieriai nukreipė Niagaros upės srovę nuo Amerikos šlaito keletui mėnesių.

Šokiruojantis vaizdas: visiškai nusausintas Niagaros krioklys niekada neatrodė taip skurdžiai, kaip tuos šešis 1969 metų mėnesius. Nusausinimo tikslas – pertvarkyti Amerikos skardžio šlaitus.

Šis nuotraukų rinkinys buvo paviešintas visai neseniai, kai vienas amerikietis Russ Glasson aptiko jas savo įtėvio garaže Konektikute, JAV.
JAV inžinierių planas buvo pašalinti laisvą uolos dalį nuo pagrindinio krioklio šlaito, kadangi didesnių pokyčių dėl išlaidų buvo atsisakyta. Pasiruošiant šiam dideliam įvykiui, jie studijavo upės vagą, tėkmę, srovę. Šiuo projektu buvo stengiamasi sustabdyti Niagaros krioklių eroziją.
Projektą įgyvendinus, reikėjo atstatyti upės tėkmę, todėl buvo sprogdinamos laikinos užtvaros, ir per jas kas minutę nubėgdavo 6 milijonai kubinių pėdų vandens.
Dabar žiūrėdami šias beveik 4 dešimtmečius nematytas nuotraukas, galime palyginti su dabartinėmis ramybe dvelkiančiomis fotografijomis. Ir kas galėjo pagalvoti, kad visa tai nuslėpė vienas paprastas amerikietis iš Konektikuto.

Tuometinis JAV inžinierių tikslas – sustabdyti Niagaros krioklių eroziją.

Istorinis momentas: Tam, kad sustabdytų Niagaros upės tėkmę, inžinieriai naudojo laikinąsias užtvankas. Joms pagaminti reikėjo 27 800 tonų uolienos, tam, kad pirmąkart per 12 000 metų būtų sustabdyta upė.
Russ Glasson šias nuotraukas aptiko visai atsitiktinai. Jis lankėsi savo įtėvių namuose, Konektikuto valstijoje, ir vaikštinėdamas garaže užkliuvo už batų dėžės. Joje jis aptiko šias fotografijas, kuriso buvo darytos per visus šešis JAV armijos darbo mėnesius.
1965 metais vietinio laikraščio Niagara Falls Gazette paskelbė: jeigu šis nusausinimas nebūtų įvykęs, ir jei nebūtų buvę pašalintos uolienos, upė būtų nustojusi tekėti.
Praėjus ketveriems metams, JAV armijos inžinieriai buvo apkaltinti dėl to, jog upė nuseko ir jiems buvo liepta sugrąžinti bet kokį paimtą akmenį.


Klaiki ramybė: Laikinoji užtvanka matoma dešiniajame viršutiniame nuotraukos kampe. Palyginkite.

Griausmingumas: Niagaros kriokliai šiandien, kur per minutę šiuo šlaitu nusileidžia milijonai galonų vandens.
Tam, kad upės tėkmė būtų sustabdyta, JAV inžinieriai pastatė didesnę nei 600 pėdų užtvanką per Niagaros upę. Užtvenkė ir sutelkė daugiau kaip 60 000 galonų vandens.
Šio projekto vykdymo laikotarpiu tūkstančiai lankytojų plūdo prie Niagaros kroklių, kad pamatytų šį istorinį įvykį.
Pašalintas iš upės uolienas mokslininkai juos paskyrė geologiniams tyrinėjimams, o krioklių užpildymą vandenimis stebėjo apie 2 650 žiūrovų.

Karštasis turistų mėgiamas taškas: kruizinis laivas „ The Maid Of The Mist“ prie Niagaros krioklių.

Previous post:

Next post: